Партнер

Компанија Bosch Rexroth AG је светски лидер на подручју компонената и система за погон и управљање индустријским и мобилним машинама.

Укратко о нама

У неколико реченица сазнајте чиме се бавимо и кога заступамо

Дистрибуција

Фирма је основана 01.09.2014. и званични је партнер и дистрибутер фирме Bosch Rexroth AG, Lohr am Main, на подручју уљне хидраулике за територију Србије и Црне Горе. Преко фирме Технодел можете набавити резервне делове за постојеће машине и инсталације, као и хидрауличке компоненте и припадајућу електронику за нове пројекте, као и за ретрофит постојећих машина и постројења. Очекујемо Ваше захтеве, на које ће бити квалитетно и брзо одговорено!

Kвалитетан рад

Основа нашег квалитетног рада је дугогодишње искуство и висока компетентност на пољу уљне хидраулике и припадајуће електронике. г. Дејан Шијаковић је од 2001-2014 г. био Дир. Представништва фирме Bosch Rexroth AG за Србију, Црну Гору и Македонију и директно је био надлежан за све битне пројекте и Уговоре из области уљне хидраулике. Дугогодишње присуство на тржишту, дубоко познавање материје, богато искуство и бројне референце, тј. успешно реализовани пројекти су гаранција даљег квалитетног рада фирме Технодел д.о.о. у том смислу.

Bosch Rexroth AG

Фирма Технодел д.о.о., kao званичан партнер фирме Bosch Rexroth AG у области уљне хидраулике, има изузетно добре контакте и сарадњу са Rexroth компетентним центрима за одређене примене, центрима за одређене групе производа, сервисним центрима, као и региноналном централом у Будимпешти (јадрански регион). Тиме су испуњени предуслови за квалитетан рад фирме Технодел д.о.о. на овом тржишту.

Поуздан партнер

Технодел д.о.о. – Ваш поуздан партнер на пољу уљне хидраулике, за директну продају Rexroth компонентата и система,  за сервисну подршку и подршку код реализације већих директних Уговора са Rexroth центрима из иностранства или пак регионалним центром у Будимпешти - Bosch Rexroth Kft.

КОНТАКТ

  • Директор: Mр. Дејан Шијаковић, дипл.инж.маш.
  • Технодел д.о.о.
  • Жарка Зрењанина 5, 11130 Београд-Калуђерица, Србија
  • info@tehnodel.rs
  • www.tehnodel.rs
  • +381 11 4074-455
  • - fax +381 11 3410-949
  • +381 63 309-409